Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w uroczystości poświęcenia figury św. Jana Pawła II. Znajduje się ona od dziś w po prawej stronie w kościele górnym. 

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygotowanie BoscoFest, podczas którego młodzież z Megafonu zbierała ofiary na zakup pieca do Oratorium – naszego miejsca zabawy, formacji i modlitwy.

Święci są nie tyle do podziwiania, co raczej naśladowania! Pamiętajmy zawsze o tym, modląc się za wstawiennictwem św. Jana Pawła II.
Masz chwilę, to zobacz również to >>

altaltaltaltaltaltaltalt