Czas biegnie szybko. Za dwa tygodnie święta Bożego Narodzenia. W różny sposób przygotowujemy się do tej uroczystości.

Mieliśmy dziś poświęcenie medalików dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej – do tego niezwykłego spotkania z Panem Jezusem w sakramencie Eucharystii.

alt

Gościmy również dziś i jutro ks. Ryszarda Kempiaka, salezjanina z Wrocławia, który przybliża nam treści biblijne i wyjaśnia teksty, byśmy świadomiej trwali przy Słowie Bożym „jak przy lampie, która świeci w ciemnym miejscu, aż dzień zaświta, a gwiazda poranna wzejdzie w naszych sercach” (2P1, 19).

alt

Nie jest łatwo DOBRZE przeżyć okres Adwentu. Skąd ta trudność?

Słowo Boże domaga się od nas wprowadzenia go w życie. Spotykamy jednak pewną trudność w realizacji tego zadania. Co to takiego?

I oczywiście, NIE ZAPOMNIJCIE O BOSKIEJ SOBOCIE! Start: 16 grudnia, godz. 15.30. Zapraszamy całe rodziny na wspólne kolędowanie!