Uroczystość Objawienia Pańskiego, popularnie zwana Trzech Króli, ma charakter misyjny. Wszyscy jesteśmy wezwani, aby mówić o Bogu przede wszystkim swoim życiem, i w ten sposób głosić Ewangelię.

Kościół wskazuje nam trzy płaszczyzny, na których możemy to robić. Każdy z nas, od najmłodszego do najstarszego, może to robić swoim życiem, swoimi czynami, swoim świadectwem.

Pierwsza grupa osób, do których jesteśmy posyłani, to „ludy świata”, szczególnie te, które jeszcze nie miały możliwości poznać Jezusa Chrystusa i Jego Ewangelii. To takie miejsca, gdzie Ewangelia jeszcze nie jest zakorzeniona. Oczywiście, nie każdy z nas ma możliwość pojechać np. do Afryki w takim celu. Dlatego wspólnota Kościoła posyła w takie miejsca przygotowanych misjonarzy.
Drugą grupę osób, do których jesteśmy posyłani, aby świadczyć o naszej wierze, nadziei i miłości, stanowią mieszkańcy naszych parafii. Na tym poziomie chodzi o duszpasterstwo – najczęściej zorganizowane w parafiach. Chodzi tu m.in. o zaangażowanie w mniejsze wspólnoty parafialne, o różnym charakterze: charytatywnym, formacyjnym, liturgicznym, itp. Wszyscy parafianie są „osobami do naszej ewangelizacji”. Naszym zadaniem jest ożywianie wiary u innych parafian.
Wreszcie, trzeci poziom współczesnej działalności misyjnej określany jest często jako „nowa ewangelizacja”. Dotyczy on rozbudzenia na nowo radości płynącej z przyjęcia Ewangelii u tych osób żyjących wokół nas, naszych znajomych, którzy wprawdzie przyjęli kiedyś sakramenty, ale z jakichś powodów stoją dziś poza wspólnotą Kościoła. Nasze świadectwo radosnego życia chrześcijańskiego może stać się impulsem do powrotu tych ludzi do wspólnoty kościelnej.

alt

W naszym środowisku parafialnym i poznańskim działa od 13 lat Salezjański Wolontariat Misyjny „Młodzi Światu”. Podczas dzisiejszych Mszy św. mogliśmy posłuchać m.in. świadectw wolontariuszy, obejrzeć film przygotowany na 20-lecie SWM, zobaczyć misyjne przedmioty i porozmawiać z wolontariuszami w Oratorium oraz wesprzeć dzieło budowy szkoły salezjańskiej w Bangladeszu.

alt
alt