Dziękujemy wszystkim, którzy modlitwą i różnym zaangażowaniem włączyli się w przeżycie uroczystości odpustowej. „Wszyscy jesteśmy Księdza Bosko!” – niech ta świadomość wzrasta w naszym środowisku i pociąga kolejne osoby do zaangażowania w szeroko pojętą działalność Rodziny Salezjańską. 

W słowie skierowanym do nas, ksiądz Inspektor Jarosław powiedział m.in., że Bóg jest pierwszym Pasterzem, Opiekunem ludzi. Jego pasterskie oblicze widzimy w wyjątkowy sposób w osobie Jezusa Chrystusa. Stopniowo w „przestrzeni pasterskiej” stwarzanej przez Boga pojawiają się kolejni pasterze, którzy w łączności z Boskim Opiekunem, przybliżają Królestwo Boże już w doczesności. W tym gronie pasterzy odnajdujemy między innymi Księdza Bosko (1815-1888). On w imieniu Pierwszego Wychowawcy, jakim jest Bóg, wyruszył na ulice Turynu, by towarzyszyć młodzieży…

"Rozbudzić, uzależnić, zostawić” – propozycja „świata” kierowana do młodych ludzi jest okrutna. Propozycja, jaką Bóg i ci, którzy z Nim współpracują, kierują do młodzieży jest zupełnie inna: „Rozwinąć (np. talenty, osobowość), uwolnić, towarzyszyć".

Z ogromną radością przywitaliśmy w Rodzinie Salezjańskiej p. Anię, która od wczorajszego dnia została włączona do Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników. Już wkrótce będzie można zobaczyć wczorajsze wydarzenie na zdjęciach. I pamiętajcie: „Wszyscy jesteśmy Księdza Bosko!” – ty również!

alt