Święte Dni Paschalne są wyjątkowym czasem w życiu Kościoła. Wspominamy ostatnie chwile ziemskiego życia i działalności Pana Jezusa, by w radosną noc paschalną spotkać zmartwychwstałego Pana - obecnego już na nowy sposób pośród uczniów.
Zachęcamy do intensywniejszej modlitwy w tych dniach oraz do dłuższych i radosnych spotkań z gronie rodzinnym.

-yczenie-wielkanoc

Fragmenty nagrania z liturgii Wigilii Paschalnej

fot. Liturgia Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek
wielki-czwartek