"Żywe jest słowo Boże i skuteczne (...), zdolne osądzić pragnienia i myśli serca" (por. Hbr 4,12)

W wielu domach można znaleźć pośród książek Biblię. Niestety, często jest ona Księgą nieczytaną osobiście w domach. Wielu katolików słyszy wprawdzie od czasu do czasu Słowo Boże odczytywane w kościołach, jednakże osobista lektura Pisma Świętego jest czymś niezastąpionych w duchowym rozwoju człowieka wierzącego.

alt

Roman Brandstaetter, mieszkający niegdyś na Winogradach, pozostawił nam niezwykłe świadectwo o tym, jak powinniśmy traktować tę świętą Księgę...

IMG_3616

Gdy otwierasz Biblię, szukaj w niej Chrystusa! Bo wszystko tam zapisane prowadzi nas do coraz mocniejszego umiłowania Pana Jezusa...

Pytanie konkursowe:
W Piśmie Świętym znajdujemy kilka przypadków, w których Pan Bóg zmienia imię danej osoby (np. Szymon-Piotr, Szaweł-Paweł, Abram-Abraham). Dlaczego Bóg zmienia imiona pewnych osób?

Na odpowiedzi czekamy do przyszłej niedzieli. Odpowiedzi prosimy wysłać na adres
k.kliszczsdb@gmail.com
Nagroda: niespodzianka :-)