Zapraszamy na Msze św. Jubileuszową ks. Piotra Marchwickiego w niedzielę 23 września o godzinie 12:30 w górnym kościele. Szanowny Jubilat będzie świętował 25-lecie kapłaństwa.