Dotknij, Panie, moich oczu, aby przejrzał!
Dotknij, Panie, moich warg, abym przemówił z uwielbieniem!
Dotknij, Panie, mego serca i oczyść je!
Niech Twój Święty Duch dziś ogarnie mnie!

Naszą dzisiejszą wspólną modlitwę podczas Mszy św. rozpoczęliśmy śpiewem jak powyżej. Słowa tej piosenki wprowadziły nas w opowiadanie z Ewangelii, w której usłyszeliśmy o Bartymeuszu.
Co możemy wziąć dla siebie z tego opowiadania? Posłuchajcie!

Pan Bóg chce, abyśmy odważnie mówili z Nim o naszych potrzebach. Może nie jest ci łatwo zaufać Bogu. Może masz nadal jakiś wewnętrzny opór, strach, że inni będą patrzeć na ciebie jak na dziwoląga, religijnego wariata. Nie lękaj się jednak otworzyć na Boga! Zaufaj! Wiele zmienia się w życiu wraz z doświadczeniem Bożej Obecności! Dlatego modliliśmy się śpiewając:

Zapraszamy 10 listopada (sobota) o godz. 15 na kolejną Boską Sobotę w Oratorium.