Rytm życia kościelnego zbliża się ku zakończeniu roku liturgicznego. Coraz częściej słyszymy w Ewangelii opisy końca świata i nadejścia ostatecznego objawienia Pana Jezusa. Dla chrześcijanina takie opisy, niekiedy bardzo dramatyczne, powinny być źródłem nadziei, a nie lęku. Koniec bowiem oznacza tak naprawdę początek czegoś niezwykłego.

Koniec życia człowieka otworzy przed każdym z nas PIĘKNE DOŚWIADCZENIE BOŻEGO SĄDU. Nie powinniśmy patrzeć na to przeszłe wydarzenie ze smutkiem i lękiem! Będzie to moment spotkania z Kimś, kto kocha nas bezgranicznie i bezinteresownie. Być może dla niektórych z nas będzie to właśnie pierwsze takie spotkanie w życiu, gdy doświadczą całkowicie bezinteresownej miłości. I otworzą się po raz pierwszy na miłość Bożą, która odmieni ich poranione i zatwardziałe serca. Sąd Boży bowiem jest kolejnym Bożym darem dla każdego człowieka.

Zapraszamy w poniedziałek (19 listopada) na kolejne spotkanie biblijne o godz. 18.45 do dolnego kościoła. Spotkanie poprowadzi ks. Ryszard Kempiak, salezjanin z Wrocławia, biblista.