Pragnę przechodzić świat cały i mówić duszom o wielkim miłosierdziu Boga (Dz. 491). Jest to misja moja w tym i przyszłym życiu (Dz. 1325).

s. Faustyna

Żywe uczucie miłości do Jezusa Miłosiernego wśród naszych parafian jest od wielu lat powszechnie znane. W tych dniach jesteśmy świadkami wyjątkowego wydarzenia. Do naszej parafii w znaku relikwii przybyła św. Siostra FUSTYNA. Wierzymy mocno w to, że dzięki obecności Apostołki Miłosierdzia w naszej wspólnocie parafialnej, kult Bożego Miłosierdzia jeszcze bardziej się rozwinie, a praktykowanie miłosierdzia stanie się stylem życia każdego z nas.

Przekazanie relikwii św. Siostry FAUSTYNY KOWALSKIEJ dla naszej parafii dokonało się w szczególnym dniu tj. 15 lutego 2019 roku. W tym właśnie dniu w liturgii wspominamy bł. Ks. Michała Sopoćkę – spowiednika i kierownika duchowego s. Faustyny, a jednocześnie jest to dzień imienin Świętej. Natomiast uroczyste wprowadzenie relikwii do naszej parafii odbędzie się w Święto Miłosierdzia Bożego tj. 28 kwietnia i poprzedzone będzie duchowym przygotowaniem.

15 lutego 2019 roku do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach udał się ks. Proboszcz Waldemar Kapusta w towarzystwie ks. Dyrektora Artura Rzepeckiego  - przełożonego wspólnoty salezjanów na Winogradach, aby z radością uczestniczyć w przekazaniu relikwii św. Siostry Faustyny do kultu publicznego w Parafii św. Jana Bosko w Poznaniu. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że relikwie Świętej będą w naszej parafii umieszczone na stałe w „reliquiarium” w bocznym ołtarzu kościoła dolnego JEZU UFAM TOBIE. Nie bez znaczenia jest fakt, że parafia staraniem ks. Proboszcza, otrzymała relikwie pierwszego stopnia „ex ossibus” (cząstka kości).

Ks. Proboszcz przy przekazaniu relikwii od Przełożonej Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia s. Petry Kowalczyk, odebrał certyfikat ich autentyczności, a także list z zawartym życzeniem, aby „Siostra Faustyna stała się dla mieszkańców parafii przewodniczką prowadzącą do Boga bogatego w miłosierdzie i pośredniczką w wypraszaniu łask (…) Niech nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego, które dzisiaj decyduje o losach świata i poszczególnych osób, stale ożywia duszpasterstwo w tej parafii. Niech prowadzi wiernych do głębokiej relacji z Panem Jezusem i otwiera na doświadczenie Jego miłosiernej miłości, a obecność św. Siostry Faustyny w cząstce relikwii, niech napełni Wasze serca radością, gdyż Pan Jezus powiedział: Ze względu na ciebie udzielam łask całej okolicy (Dz. 719), dla ciebie błogosławię ziemi (Dz. 431)”.