Pierwsza Komunia Święta

"Eucharystia jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego"
/KKK 1324/

Drodzy Rodzice!

UROCZYSTOŚĆ PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ ODBĘDZIE SIĘ
12 maja 2019r.
Szkoła Podstawowa nr 66 - godz. 9.30
Szkoła Podstawowa nr 38 - godz. 12.00


Dzieci biorą przykład z rodziców. Dlatego zadaniem rodziców jest dawanie dobrego przykładu życia chrześcijańskiego. Msza święta niedzielna, codzienna modlitwa, najlepiej razem z dzieckiem, rozmowa na tematy religijne, czytanie dziecku, także tekstów Pisma świętego, – czyli ogólnie mówiąc praktykowanie swojej wiary na co dzień jest najlepszym sposobem uczenia o Bogu. Natomiast samo przekazywanie informacji o modlitwie, o relacjach z Bogiem, o naszej wierze, bez własnego zaangażowania, i może zmiany życia, będzie tylko teoretyczną wiedzą, którą dziecko łatwo zapomni zaraz po uroczystościach komunijnych.

Drodzy Rodzice!
Przed nami czas przygotowania do I Komunii świętej Waszych pociech, ale i czas pogłębienia naszej wiary. Zapraszam do współpracy z księdzem prowadzącym i katechetami, życzę obfitości Bożych darów oraz błogosławieństwa.
Z darem pamięci i modlitwy za Was i Wasze dzieci
proboszcz
ks. Waldemar Kapusta sdb

Szczęść Boże!

Dla dzieci w wieku szkolnym prowadzona jest katecheza przygotowująca do I Komunii św. i dotyczy dzieci klas I, II, III.

1. Przygotowanie dzieci do Pierwszej Komunii Świętej obejmuje trzy przestrzenie:
a. KOŚCIÓŁ – podczas Mszy Świętej, nabożeństw, katechez parafialnych w ramach krótkich spotkań po Mszach Świętych;
b. SZKOŁA – na lekcji religii, według rozkładu materiału dydaktycznego, tematy podprowadzające pod świadome przyjęcie Pierwszej Komunii Świętej; drugi etap sprawdzania wiedzy, znajomości modlitwy i przykazań przez katechetę;
c. DOM – modlitwa rodzinna; wspólne chodzenie na Mszę Świętą i nabożeństwa; sprawdzanie i ocena znajomości modlitw i przykazań; rozmowy rodziców z dzieckiem na temat Pana Jezusa, religii katolickiej, sakramentu Eucharystii; świadectwo wiary, które dają rodzice dziecku nie wstydząc się wyznawania i praktykowania wiary; położenie akcentu w rozmowach bardziej na DAR, jakim jest możliwość przyjęcia do serca Pana Jezusa w Komunii Świętej, niż na PREZENTY, które się dostaje z tej okazji.

MSZA ŚWIĘTA i NABOŻEŃSTWA:
Dzieci, nie tylko z faktu przygotowywania się do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej, ale z obowiązku i pragnienia wynikającego z coraz bardziej świadomego przeżywania wiary, uczestniczą co tydzień w niedzielnym świętowaniu podczas Mszy Świętej. W naszej parafii – Msza Świętą o godzinie 11:00, która jest specjalnie przygotowana, aby pomóc dzieciom w Jej przeżyciu. Po każdej Mszy Świętej dzieci otrzymają obrazek, który wkleją do „szkolnego kalendarza liturgicznego”.
W październiku zapraszamy dzieci do udziału w nabożeństwie różańcowym. Różaniec prowadzony dla dzieci i przez dzieci będzie się odbywał w poniedziałki, środy i piątki o 17.30. Po każdym nabożeństwie różańcowym dzieci otrzymają obrazek, który wkleją na osobnej kartce A4.
W grudniu zapraszamy do uczestnictwa w Mszy Świętej Roratniej (w okresie Adwentu) od poniedziałku do piątku o godz. 6.30. Po każdej Mszy Świętej Roratniej dzieci otrzymają obrazek do wklejenia na specjalnie przygotowaną planszę.
W Wielkim Poście zapraszamy na Drogę Krzyżową dla dzieci w każdy piątek o 17.30. Po nabożeństwie dzieci otrzymają obrazek, który wkleją na osobnej kartce A4.

Informacje dla rodziców dzieci przygotowujących się do Komunii Świętej:
Do Pierwszej Komunii Świętej potrzebny jest akt chrztu z parafii, w której Dziecko było ochrzczone (składamy katechecie do 30 listopada); Jeżeli dziecko, które chce przystąpić do Pierwszej Komunii Świętej w parafii pw. Św. Jana Bosko, nie mieszka na terenie naszej parafii, konieczne jest zaświadczenie (zgoda) od Proboszcza, na którego terytorium parafii dziecko mieszka. W przypadku Komunii Świętej, jak i wszystkich sakramentów, ważne jest miejsce zamieszkania, a nie zameldowania. Rodzice wypełniają deklarację (zgłoszenie do przyjęcia I Komunii św.).
Osobne spotkania – próby w grupach będą przed samą uroczystością.

tab1
tab2