Sakramenty

Chrzest
Sakrament Chrztu Świętego udzielany jest w każdą drugą i czwartą niedzielę miesiąca o godz. 12:30 w górnym kościele.

Rodzice zgłaszając chrzest swojego dziecka powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej najpóźniej dwa tygodnie przed niedzielą chrztu. Należy mieć ze sobą następujące dokumenty:

  1. akt urodzenia dziecka z USC,
  2. świadectwo ślubu kościelnego,
  3. zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych.

W sobotę poprzedzającą chrzest po Mszy św. o godz. 18:00 odbywa się obowiązkowa katecheza chrzcielna dla rodziców i chrzestnych.

Eucharystia
Przygotowanie dzieci do Pierwszej Komunii św. następuje w pierwszej klasie szkoły podstawowej, podczas katechezy na którą dzieci uczęszczają. W tym okresie dzieci oraz ich rodzice zobowiązani są w szczególny sposób do udziału w niedzielnej Mszy św. o godz. 11:00 w dolnym kościele. Również raz w miesiącu jest odprawiana specjalna Msza św. dla dzieci i ich rodziców o godz. 17:00, a po niej odbywa się spotkanie, które jest obowiązkowe.
Pierwsza Komunia święta udzielana jest zawsze w 2 niedzielę maja
(w roku 2019 - 12 maja).

Bierzmowanie

Informacje o bierzmowaniu młodzieży [klik]

Dorośli, którzy chcieliby przystąpić do sakramentu bierzmowania, a nie uczynili tego do tej pory z różnych względów, powinni osobiście zgłosić się do księdza proboszcza. [zobacz]

Małżeństwo
Narzeczeni pragnący zawrzeć małżeństwo powinni zgłosić się najpóźniej trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu do księdza proboszcza w celu spisania tzw. protokołu przedmałżeńskiego. Wymagane są następujące dokumenty:

  1. aktualne świadectwo chrztu św.,
  2. świadectwo bierzmowania lub adnotacja na świadectwie chrztu św.,
  3. świadectwo ukończenia katechezy ze szkoły średniej,
  4. zaświadczenie o ukończonym kursie przedmałżeńskim i z poradnictwa rodzinnego,
  5. dowody osobiste,
  6. ew. zaświadczenie z USC do ślubu konkordatowego.

Jeżeli narzeczeni nie są naszymi parafianami, powinni otrzymać pisemną zgodę od swojego księdza proboszcza na zawarcie związku małżeńskiego w naszej parafii. Również narzeczeni starający się o tzw. „licencję” – czyli pragnący zawrzeć związek małżeński w innej parafii powinni się zgłosić z wymaganymi wyżej dokumentami 3-mce przed planowanym terminem ślubu.

Pogrzeb
W pierwszej kolejności należy ustalić z zakładem pogrzebowym dzień i godzinę pochówku na cmentarzu.

Następnie z aktem zgonu osoby zmarłej (z USC), należy zgłosić się do kancelarii parafialnej celem: zapisu w parafialnej księdze zmarłych, ustalenia terminu i godziny Mszy św. pogrzebowej.