Salezjańskie Mamy

Wspólnota „Salezjańskie Mamy”

„Salezjańskie Mamy” jest grupą formacyjno – modlitewną matek związanych z Parafią św. Jana Bosko w Poznaniu.

Celem wspólnoty jest pogłębianie wiary i krzewienie wychowania w duchu księdza Bosko.

Wspólnota mam jest związana z Parafią św. Jana bosko w Poznaniu.

I. Formy działania:

a) modlitwa:

– wspólna Eucharystia raz w miesiącu

– raz w miesiącu spotkania modlitewno – dyskusyjne

– wzajemna modlitwa członków grupy

b) formacja:

– pogłębianie wiedzy i świadomości religijnej

– pogłębianie wiedzy z zakresu wychowania księdza Bosko

– codzienna modlitwa

– powierzenie się Marii Wspomożycielce

– dzielenie się doświadczeniami wiary przeżywanej na co dzień

– wzajemna pomoc w przezwyciężaniu trudności

c) aktywność (działanie):

– warsztaty, wykłady, konferencje na tematy związane z wychowaniem dzieci i młodzieży, życia  małżeńskiego i rodzinnego

– włączanie się w działania Oratorium i Duszpasterstwa Młodzieżowego „ Megafon”.

II. Spotkania 

Spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu w salce Oratorium przy parafii św. Jano Bosko w Poznaniu.

a) spotkania modlitewno – dyskusyjne

tematyka: wspólna modlitwa, czytanie Pisma Świętego, Adoracja Najświętszego Sakramentu;

dzielenie się świadectwami wiary i przemyśleniami na tematy etyczne z różnych sfer naszego życia.

b)spotkania warsztatowo – rekreacyjne

tematyka: spotkania ciekawymi ludźmi, warsztaty, wykłady, konferencje na tematy związane z wychowaniem dzieci i młodzieży, życia  małżeńskiego i rodzinnego;

wspólne wyjścia, wyjazdy, organizowanie spotkań okolicznościowych.