OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

  Niedziela Najświętszej Trójcy 26.05.2024

 1. W miesiącu maju i czerwcu nabożeństwa wieczorne
  o godz. 17.30 i Msze św. o godz. 18.00 będą odprawiane
  w górnym kościele.
 2. W czwartek 30 maja obchodzimy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało. Msze św. w tym dniu będą odprawiane w górnym kościele według rozkładu niedzielnego
  z tym, że nie będzie Mszy św. o godz. 19.30. Po Mszy św.
  o godz. 12.30 uczcimy Jezusa Eucharystycznego procesją
  do 4 ołtarzy. Niech nasz liczny udział w procesji będzie znakiem czci i miłości do Chrystusa obecnego w Eucharystii. Procesja przejdzie ulicami: Wyżyny, Zagonową, Słowiańską, Pasieką
  i Wyżyny. Prosimy parafian i wspólnoty parafialne
  o przygotowanie ołtarzy:
 • Pierwszy ołtarz przy ul. Zagonowej przygotują lektorzy, ministranci i rodzice.
 • Drugi ołtarz przy ul. Słowiańskiej 40 przygotują członkowie Żywego Różańca.
 • Trzeci ołtarz przy ul. Pasieka 24 – przy siedzibie Media Rodzina – przygotują parafianie mieszkający w pobliżu oraz młodzież z Oratorium Megafon.
 • Czwarty ołtarz przed głównym wejściem do kościoła przygotują członkowie wspólnot Domowego Kościoła.

Bardzo prosimy o nieparkowanie w tym dniu samochodów w pobliżu ołtarzy.

 1. Prosimy parafian o udekorowanie okien i balkonów, szczególnie na trasie procesji.
 2. Dzieci pierwszokomunijne, jak również dzieci obchodzące
  rocznicę I Komunii św., chłopców i dziewczynki, zapraszamy do wzięcia udziału w procesji w strojach komunijnych.
 3. Zapraszamy dzieci do sypania kwiatków podczas procesji,
  a rodziców prosimy, żeby wyposażyli dzieci w koszyczki.
  O pomoc w organizacji sypania kwiatków prosimy Mamy Salezjańskie.
 4. Serdecznie prosimy parafian, którzy mają ogródki i działki,
  o przyniesienie płatków kwiatków dla dzieci – kosz na kwiatki będzie postawiony w zakrystii.
 5. W oktawie Bożego Ciała nabożeństwa będą odbywały się
  o godz. 17.30 w górnym kościele z procesjami eucharystycznymi na tarasie kościoła.
 6. Centralna Uroczystość Bożego Ciała dla miasta Poznania rozpocznie się Mszą św. o godz. 10.00 w kościele pw. Bożego Ciała odprawionej przez Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego
  i Biskupów Pomocniczych, a po niej wyruszy procesja w kierunku Katedry. Przy ostatnim ołtarzu na Ostrowie Tumskim
  Ks. Arcybiskup wygłosi Słowo Boże i udzieli błogosławieństwa. Na zakończenie uroczystości w Katedrze Poznańskiej zostanie odprawiona Msza św.
 7. W liturgii w tym tygodniu obchodzimy również:
 • W środę 29 maja wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej
 • W piątek 31 maja święto Nawiedzenia NMP
 1. Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym zaprasza na Mszę św.
  i spotkanie z modlitwami o uzdrowienie w poniedziałek 27 maja
  o godz. 18.00.
 2. Spotkanie Kręgu Biblijnego we wtorek o godz. 16.00.
 3. W pierwszą sobotę miesiąca zapraszamy na Mszę św.
  o godz. 12.00 i nabożeństwo różańcowe w intencjach wynagradzających Niepokalanemu Sercu Maryi.
 4. Dzisiaj odbędzie się w Poznaniu Marsz dla życia i festyn rodzinny. Marsz wyruszy o godz. 14.00 z placu A. Mickiewicza,
  a o godz. 15.30 rozpocznie się festyn rodzinny przy katedrze. Program umieszczony jest na plakatach.
 5. W przyszłą niedzielę 2 czerwca o godz. 19.00, z okazji roku poświęconego Arcybiskupowi Antoniemu Baraniakowi, odbędzie się w naszym kościele koncert pieśni religijnych i patriotycznych
  w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych
  z Poznania. Serdecznie zapraszamy.
 6. W zakrystii są do nabycia tygodniki katolickie: Gość Niedzielny
  i Przewodnik Katolicki, a ponadto specjalne wydanie Gość Extra
  z okazji Dnia Matki, przedstawiający postaci Matek Świętych,
  a także dla młodzieży szkolnej czerwcowy już numer Małego Gościa Niedzielnego.
 7. Pan Jezus powiedział: „Kto by jedno takie dziecko przyjął w imię moje, Mnie przyjmuje” (Mk 9.37). Z okazji Dnia Matki wszystkim Mamom składamy najserdeczniejsze podziękowania za przyjęcie dzieci, za miłość i trud macierzyństwa oraz życzymy radości
  w sercu, obfitego błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Najświętszej.

 

Stanowczy sprzeciw wobec działań MEN”

Oświadczenie Dyrektorów
Wydziałów Katechetycznych

Dyrektorzy Wydziałów Katechetycznych diecezji w Polsce obecni na konferencji pod kierownictwem Księdza Biskupa Wojciecha Osiala, Przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego KEP, wyrażają stanowczy sprzeciw wobec działań Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczących szkolnych lekcji religii. Działania te układają się w pakiet zmian, które są jawną dyskryminacją dzieci i młodzieży uczestniczących w szkolnych lekcjach religii, ich rodziców oraz nauczycieli religii.

Dyrektorzy podkreślają, że wszelkie zmiany winny dokonywać się zawsze zgodnie z obowiązującym prawem, na drodze wzajemnego dialogu i w porozumieniu z wszystkimi Kościołami i związkami wyznaniowymi. Konieczne jest zawsze wypracowanie porozumienia strony rządowej z władzami Kościoła i związków wyznaniowych. Wynika to z zapisów w Ustawie o systemie oświaty, Konstytucji RP oraz Konkordatu.  Jedynie na drodze dialogu i współpracy można właściwie troszczyć się o rozwój młodych pokoleń Polek i Polaków.  

 

 1. Formą nierówności i niesprawiedliwego traktowania uczniów i nauczycieli religii jest wprowadzana przez Ministerstwo możliwość zwiększania grup poprzez łączenie uczniów z różnych klas i poziomów edukacyjnych: do 25 osób w klasach I-III i do 30 osób w klasach IV-VIII szkół podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych. Nauczanie religii w grupach większych niż w przypadku innych lekcji ma charakter dyskryminacji i nie jest podyktowane dobrem ucznia. Ministerstwo planuje łączenie klas w grupy także bez uwzględniania wieku dzieci. Sytuacja, w której uczniowie z klas IV szkoły podstawowej znajdą się na jednej lekcji z uczniami klas VIII jest sprzeczna z wszelkimi zasadami psychologicznymi, pedagogicznymi i dydaktycznymi. Narusza to prawa ucznia, godność dziecka oraz krzywdzi je w procesie edukacji.
 2. Ministerstwo, pomimo licznych głosów sprzeciwu, bez żadnego porozumienia z Kościołem, podjęło decyzję, że ocena z religii od 1 września 2024 r. nie będzie wliczana do średniej ocen. W sposób rażący godzi to w podstawowe zasady dydaktyczne. Dziecko nie jest w stanie zrozumieć, dlaczego jego wysiłek na lekcjach religii nie jest doceniony w ten sam sposób, jak w przypadku innych przedmiotów.
 3. Zapowiadane przez Ministerstwo umieszczanie lekcji religii jedynie na początku i na końcu zajęć jest formą dyskryminacji, segregacji i nietolerancji wobec osób wierzących. Jest to krzywdzące wobec uczniów i ich rodziców. Godzi również w podstawowe prawa nauczycieli religii, określone m.in. w Karcie Nauczyciela.
 4. Dyrektorzy wyrażają sprzeciw wobec planów zmniejszenia ilości lekcji religii do jednej tygodniowo.

Nauczyciele religii aktywnie uczestniczą w realizacji szkolnych programów profilaktyczno-wychowawczych na wszystkich płaszczyznach w społeczności szkolnej.  Uczą miłości bliźniego, wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, dialogu, tolerancji, szacunku, kształtują postawy społeczne. Kształtują postawy proekologiczne, społeczne, dotyczące zdrowia fizycznego i  psychicznego. Troska nauczycieli religii o rozwój emocjonalny, społeczny i duchowy przekłada się na kondycję psychofizyczną uczniów.

Organizacja lekcji religii w przestrzeni szkolnej jest wypełnieniem konstytucyjnego prawa rodziców do wychowania i nauczania religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami (art. 53, ust. 3 Konstytucji). Jest też dla rodziców ułatwieniem, gdyż często zapracowani, z wielką trudnością doprowadzaliby dzieci na zajęcia przy parafii.

Wprowadzanie zmian w organizacji lekcji religii w szkole odbywa się do tej pory bez wymaganego przez prawo porozumienia Ministerstwa ze stroną kościelną.  Państwo demokratyczne powinno respektować prawa wszystkich obywateli – zarówno wierzących, jak i niewierzących.

Osoby odpowiedzialne za katechizację i szkolne nauczanie religii w Polsce proszą Rodziców i wszystkich ludzi dobrej woli o aktywne włączenie się w obronę obecności lekcji religii w polskiej szkole. Wysyłajmy do Ministerstwa nasz sprzeciw w tej sprawie na adres: kancelaria@men.gov.pl.

Dyrektorzy Wydziałów Katechetycznych

Stegna, 23 maja 2024 r.

 

 

Stanowisko Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski

 w sprawie prawnej ochrony ludzkiego życia

Pobierz pdf

Deklaracja Dignitas infinita o godności człowieka to dokument Dykasterii Nauki Wiary zaaprobowany przez Ojca Świętego Franciszka, poruszający kluczowe zagadnienia ludzkiego życia. W związku z narastającą w przestrzeni publicznej i działaniach rządu presją dotyczącą zmiany prawnej ochrony życia ludzkiego w kierunku legalizacji zabijania dzieci w łonie matek, pragniemy przypomnieć jednoznaczne i niezmienne stanowisko Kościoła w tej kwestii.

„Kościół nie przestaje przypominać, że «godność każdej istoty ludzkiej ma charakter istotowy i obowiązuje od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. Uznanie tej godności jest niezbywalnym warunkiem wstępnym ochrony egzystencji osobistej i społecznej, a także niezbędnym warunkiem tego, by braterstwo i przyjaźń społeczna mogły się urzeczywistniać między wszystkimi narodami na ziemi». Opierając się na tej nienaruszalnej wartości ludzkiego życia, magisterium Kościoła zawsze wypowiadało się przeciwko aborcji. Św. Jan Paweł II pisze o tym: «Wśród wszystkich przestępstw przeciw życiu, jakie człowiek może popełnić, przerwanie ciąży ma cechy, które czynią z niego występek szczególnie poważny i godny potępienia. […] Dzisiaj jednak świadomość jego zła zaciera się stopniowo w sumieniach wielu ludzi. Akceptacja przerywania ciąży przez mentalność, obyczaj i nawet przez prawo jest wymownym znakiem niezwykle groźnego kryzysu zmysłu moralnego, który stopniowo traci zdolność rozróżnienia między dobrem i złem, nawet wówczas, gdy chodzi o podstawowe prawo do życia. Wobec tak groźnej sytuacji szczególnie potrzebna jest dziś odwaga, która pozwala spojrzeć prawdzie w oczy i nazywać rzeczy po imieniu, nie ulegając wygodnym kompromisom czy też pokusie oszukiwania siebie. […]

Właśnie w przypadku przerywania ciąży można się dziś często spotkać z dwuznacznymi określeniami, jak na przykład ‘zabieg’, które zmierzają do ukrycia jego prawdziwej natury i złagodzenia jego ciężaru w świadomości opinii publicznej. Być może, samo to zjawisko językowe jest już objawem niepokoju nurtującego sumienia. Jednak żadne słowo nie jest w stanie zmienić rzeczywistości: przerwanie ciąży jest – niezależnie od tego, w jaki sposób zostaje dokonane – świadomym i bezpośrednim zabójstwem istoty ludzkiej w początkowym stadium jej życia, obejmującym okres między poczęciem a narodzeniem». Nienarodzone dzieci są zatem «najbardziej bezbronne i niewinne ze wszystkich, a dzisiaj odziera się je z ludzkiej godności, aby robić z nimi to, co się chce, pozbawiając je życia i ustanawiając prawa, by nikt nie mógł temu przeszkodzić».  Należy zatem stwierdzić z całą mocą i jasnością, nawet w naszych czasach, że «obrona rodzącego się życia jest ściśle związana z obroną jakiegokolwiek prawa człowieka»” (Deklaracja Dignitas infinita, 47).

W kontekście troski o życie i rozwój dzieci, Rada Stała KEP zachęca wszystkich wiernych do włączenia się w inicjatywę Ojca Świętego Franciszka, który ustanowił pierwsze Światowe Dni Dzieci. Będą one obchodzone 25 i 26 maja 2024 roku. W naszych modlitwach pamiętajmy także o tych dzieciach, którym nigdy nie było dane ujrzeć blasku słońca.

Podpisali Członkowie Rady Stałej

Konferencji Episkopatu Polski

Jasna Góra, 2 maja 2024

Za zgodność:

Bp Artur G. Miziński

Sekretarz Generalny

Konferencji Episkopatu Polski