BIERZMOWANIE – młodzież

I. Spotkania pierwszego roku 2022/2023 po wakacjach we wrześniu.

Aby uczestniczyć w przygotowaniu do sakramentu bierzmowania, należy:

  • zarejestrować się za pomocą formularza na stronie (rejestracja była do końca października)
  • regularnie uczestniczyć w życiu sakramentalnym (niedzielna Msza św., spowiedź)
  • regularnie uczestniczyć w katechezie szkolnej
  • regularnie uczestniczyć w spotkaniach formacyjnych

Należy też dostarczyć odpowiednie dokumenty (jeśli nie zostało to jeszcze zrobione):

  • świadectwo chrztu (z kancelarii parafii chrztu)
  • jeśli kandydat mieszka poza naszą parafią, wymagane jest także pozwolenie
    ks. Proboszcza parafii, do której należy na uczestnictwo w spotkaniach formacyjnych i przyjęcie sakramentu bierzmowania poza parafią zamieszkania.

Formacja odbywa się zwyczajowo w cyklu dwuletnim. 
Wspólnota Megafonu – w zależności od wieku i zaangażowania – rok lub dwa.