Bierzmowanie – młodzież

I. Spotkania pierwszego roku: 2022/2023: 21.09, 19.10, 26.10, 24.11 (czwartek wyjątkowo), 7.12!!!, 25.01.2023, 22.02 (środa popielcowa, Msza o 18:00, potem spotkanie), 15.03!, 19.04, 17.05, 14.06 spotkanie odwołane, następne we wrześniu

Aby uczestniczyć w przygotowaniu do sakramentu bierzmowania, należy:

  • zarejestrować się za pomocą formularza na stronie (rejestracja była do końca października)
  • regularnie uczestniczyć w życiu sakramentalnym (niedzielna Msza św., spowiedź)
  • regularnie uczestniczyć w katechezie szkolnej
  • regularnie uczestniczyć w spotkaniach formacyjnych

Należy też dostarczyć odpowiednie dokumenty (jeśli jeszcze nie zostało to zrobione):

  • świadectwo chrztu (z kancelarii parafii chrztu)
  • i jeśli kandydat mieszka poza naszą parafią, dodatkowo pozwolenie ks. Proboszcza parafii, do której należy na uczestnictwo w formacji i przyjęcie sakramentu bierzmowania poza parafią zamieszkania.

Formacja odbywa się zwyczajowo w cyklu dwuletnim. 
Wspólnota Megafonu – w zależności od wieku i zaangażowania – rok lub dwa.