Bierzmowanie – młodzież

Sakrament bierzmowania dla młodzieży, może otrzymać osoba spełniająca następujące kryteria:

  • uczestniczy w katechezie szkolnej (od 7 kl. SP)
  • otrzymała sakrament chrztu św. / świadectwo chrztu przynosimy na drugie spotkanie/
  • przystąpiła już do sakramentu I Komunii św. i sakramentu pokuty
  • zostanie odpowiednio przygotowana do sakramentu bierzmowania – obecne klasy 7 rozpoczną formację od września 2021!

Do bierzmowania zostaną dopuszczeni ci uczestnicy kursu, którzy rzetelnie uczestniczyli we wszystkich spotkaniach formacyjnych.

Osoby spoza parafii, muszą dostarczyć zgodę swojego proboszcza na uczestnictwo w przygotowaniu.