Spowiedź

SAKRAMENT POJEDNANIA I POKUTY

“Ci, którzy przystępują do sakramentu pokuty, otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu i równocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu grzesząc, zadali ranę, a który przyczynia się do ich nawrócenia miłością, przykładem i modlitwą”

Niedziele i Świętana każdej Mszy Świętej

Dni powszednie6:30, 8:00, 12:00, 17:30