Chrzest dziecka

💡
Nauki przedchrzcielne dla rodziców i chrzestnych, którzy w najbliższym czasie planują sakrament chrztu św. odbywają się pierwszy czwartek miesiąca po Mszy św. wieczornej w kościele dolnym.

Sakrament Chrztu Świętego w naszej parafii jest udzielany w każdą drugą i czwartą niedzielę miesiąca (inaczej jest w miesiące świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy), o godz. 12:30 – w górnym kościele.

Rodzice chcąc ochrzcić swoje dziecko powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej DWA TYGODNIE przed niedzielą chrztu.

Przynoszą następujące dokumenty:

  • akt urodzenia dziecka z USC (pełny akt; jeśli nie są w związku małżeńskim, należy wtedy dostarczyć też zgodę na chrzest od ks. proboszcza),
  • świadectwo ślubu kościelnego,
  • imię, nazwisko, data urodzenia, zawód, adres zamieszkania rodziców i rodziców chrzestnych,
  • składają ofiarę.

Jeśli rodzice żyją w związku cywilnym lub w konkubinacie i nie mogą zawrzeć małżeństwa z powodu przeszkód kanonicznych, jednak praktykują swoją wiarę w tym, co jest dla nich możliwe, wobec proboszcza, na piśmie składają oświadczenia rodziców, że zobowiązują się wychować dziecko w wierze katolickiej. Osobne oświadczenie podpisują rodzice chrzestni dziecka, że zobowiązują się uczynić wszystko i dopilnować, by chrześniak został wychowany w wierze katolickiej.

Rodzice chrzestni – muszą mieć ukończone 16 lat, być po przyjęciu komunii św. i bierzmowania (osoby żyjące w niesakramentalnym związku małżeńskim nie mogą być rodzicami chrzestnymi). Muszą dostarczyć z własnej parafii zaświadczenie, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami i mogą pełnić funkcją rodzica chrzestnego.

Warunki uzyskania zaświadczenia, że może ktoś pełnić funkcję ojca lub matki chrzestnej:

Jest parafianinem, czyli zamieszkuje na terenie parafii /min. od 3 mcy/ jest zapisany do parafii. (nie mylić z zameldowaniem) żyje wiarą, tzn. jest osobą wierzącą i praktykującą; ma ukończony 16 rok życia; przyjęty został sakrament bierzmowania; jeśli żyje w związku z inną osobą, to wyłącznie w związku sakramentalnym; zgłasza się osobiście po uzyskanie zaświadczenia.