Pogrzeb

W pierwszej kolejności należy ustalić z zakładem pogrzebowym dzień i godzinę pochówku na cmentarzu.

Następnie z aktem zgonu osoby zmarłej (z USC), należy zgłosić się do kancelarii parafialnej celem: zapisu w parafialnej księdze zmarłych, ustalenia terminu i godziny Mszy św. pogrzebowej.