Termomodernizacja DOMU Zakonnego

Dom Zakonny Towarzystwa Salezjańskiego pw. Niepokalanego Serca NMP ogłasza 15 marca 2024 r. przetarg na wybór Wykonawcy dla zadania pn. „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla termomodernizacji budynku Domu Zakonnego Towarzystwa Salezjańskiego pw. Niepokalanego Serca NMP oraz uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych”.

Termin złożenia ofert: 26 marca 2024 r. do godziny 10:00.

Zapraszamy do zapoznania się z Ogłoszeniem o przetargu i złożenia ofert.

Dom Zakonny Towarzystwa Salezjańskiego pw. Niepokalanego Serca NMP informuje o dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.