Wspólnota „Salezjańskie Mamy”

„Salezjańskie Mamy” jest grupą formacyjno – modlitewną matek związanych z Parafią św. Jana Bosko w Poznaniu.

Celem wspólnoty jest pogłębianie wiary i krzewienie wychowania w duchu księdza Bosko.

Wspólnota mam jest związana z Parafią św. Jana bosko w Poznaniu.

I. Formy działania:

a) modlitwa:
wspólna Eucharystia raz w miesiącu
raz w miesiącu spotkania modlitewno – dyskusyjne
wzajemna modlitwa członków grupy

b) formacja:
pogłębianie wiedzy i świadomości religijnej
pogłębianie wiedzy z zakresu wychowania księdza Bosko
codzienna modlitwa
powierzenie się Marii Wspomożycielce
dzielenie się doświadczeniami wiary przeżywanej na co dzień
wzajemna pomoc w przezwyciężaniu trudności

c) aktywność (działanie):
– warsztaty, wykłady, konferencje na tematy związane z wychowaniem dzieci i młodzieży, życia  małżeńskiego i rodzinnego
– włączanie się w działania Oratorium i Duszpasterstwa Młodzieżowego „ Megafon”.

II. Spotkania
Spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu w salce Oratorium przy parafii św. Jano Bosko w Poznaniu.

a) spotkania modlitewno – dyskusyjne
tematyka: wspólna modlitwa, czytanie Pisma Świętego, Adoracja Najświętszego Sakramentu;

dzielenie się świadectwami wiary i przemyśleniami na tematy etyczne z różnych sfer naszego życia.

b) spotkania warsztatowo – rekreacyjne
tematyka: spotkania ciekawymi ludźmi, warsztaty, wykłady, konferencje na tematy związane z wychowaniem dzieci i młodzieży, życia  małżeńskiego i rodzinnego; wspólne wyjścia, wyjazdy, organizowanie spotkań okolicznościowych.