Historia parafii

Winogrady były kiedyś wioską należącą do parafii św. Wojciecha. Niespotykanie szybki rozwój dzisiejszej dzielnicy Poznania skłonił ks. Hieronima Lewandowskiego, proboszcza parafii św. Wojciecha, do utworzenia wyodrębnionego duszpasterstwa jako filii parafii. Jego staraniem stanęła tu prowizoryczna, drewniana (barak) kaplica pw. Niepokalanego Serca Maryi, przywieziona z Mosiny.

  • 13 lipca 1957 – poświęcenie kaplicy przez ks. bpa Franciszka Jedwabskiego
  • wrzesień 1966 – dzięki staraniom ks. arbp Antoniego Baraniaka sprowadzono księży Salezjanów (powstaje wikariat rezydialny)
  • 29 maja 1975 – erygowanie Parafii pw. św. Jana Bosko w Poznaniu, podczas uroczystości Bożego Ciała
  • 1975 – otrzymano pozwolenie na budowę kościoła i wyznaczono jego lokalizację
  • 1975-1988 – budowa kościoła (projekt Jana Kopydłowskiego)
  • 5 lipca 1976 – początek prac budowlanych przy kościele
  • 29 stycznia 1978 – akt wmurowania kamienia węgielnego, bp Marian Przykucki
  • 16 stycznia 1979 – poświęcenie dolnego kościoła pw. Niepokalanego Serca NMP, ks. arbp Jerzy Stroba
  • 22 maja 1988 – poświęcenie górnego kościoła pw. św. Jana Bosko, ks. arbp Jerzy Stroba

Barak, o którym mowa we wstępie, przestał pełnić funkcję kaplicy w połowie roku 1988. Przez kolejnych 8 lat służył jako magazyn. Rozebrano go w maju 1996 roku.