HISTORIA PARAFII

Winogrady były kiedyś wioską należącą do parafii św. Wojciecha. Niespotykanie szybki rozwój dzisiejszej dzielnicy Poznania skłonił
ks. Hieronima Lewandowskiego, proboszcza parafii św. Wojciecha,
do utworzenia wyodrębnionego duszpasterstwa jako filii parafii. Jego staraniem stanęła tu prowizoryczna, drewniana kaplica (barak)
pw. Niepokalanego Serca Maryi, która została przywieziona z Mosiny. Barak przestał pełnić funkcję kaplicy w połowie roku 1988. Przez kolejnych 8 lat służył jako magazyn. Rozebrany został w maju 1996 roku.

KALENDARIUM:

 • 13 lipca 1957 – poświęcenie kaplicy przez ks. biskupa Franciszka Jedwabskiego,
 • wrzesień 1966 – dzięki staraniom ks. arcybiskupa Antoniego Baraniaka
  na Winogrady przybywają salezjanie (powstaje wikariat rezydialny),
 • 29 maja 1975 – erygowanie parafii pw. św. Jana Bosko
  w Poznaniu podczas uroczystości Bożego Ciała,
 • 1975 – otrzymano pozwolenie na budowę kościoła i wyznaczono jego lokalizację,
 • 1975-1988 – budowa kościoła (według projektu Jana Kopydłowskiego),
 • 5 lipca 1976 – początek prac budowlanych przy kościele,
 • 29 stycznia 1978 – akt wmurowania kamienia węgielnego przez ks. biskupa Mariana Przykuckiego,
 • 16 stycznia 1979 – poświęcenie dolnego kościoła
  pw. Niepokalanego Serca NMP przez ks. arcybiskupa Jerzego Strobę,
 • 22 maja 1988 – poświęcenie górnego kościoła pw. św. Jana Bosko przez ks. arcybiskupa Jerzego Strobę.
Prezentacja przygotowana na 35-lecie poświęcenia górnego kościoła ot. „Jak budowano kościół”