Indeks kandydata do sakramentu bierzmowania (do wydruku) jest tutaj

Formularz kandydata do sakramentu bierzmowania (do wydruku) jest tutaj

Formularz należy dostarczyć do kancelarii parafialnej lub na spotkanie do końca października (lub zostawić w zapieczętowanej kopercie w portierni domu parafialnego z podpisem "Bierzmowanie-młodzież").

Terminy spotkań:
1. rok - ks. Bartosz M. - poniedziałki godz. 19:00 - oratorium - 8.10, 5.11, 3.12, 4.02

1. rok - ks. Bartosz M. - wtorki godz. 19:00 - oratorium - 9.10, 6.11, 4.12, 5.02

2. rok - ks. Jan - drugie czwartki miesiąca godz. 19:00 - dom młodzieżowy - 11.10, 8.11, 13.12

2. rok - ks. Bartosz K. - pierwsze soboty miesiąca (z małymi zmianami) godz. 10:00 - dom młodzieżowy - 6.10, 3.11, 1.12

1/2. rok - megafon wg rozkładu

Ustalenia lokalne:

  • Przygotowanie do bierzmowania będzie trwało 2 lata
  • Rozpoczyna się w 7 kl. szkoły podstawowej
  • Bierzmowani będą aktywnie włączeni w życie religijne parafii
  • Kandydaci do sakramentu bierzmowania są zobowiązani do uczestnictwa we Mszy św. niedzielnej o godz. 19:00, nabożeństwach okresowych i spotkaniach formacyjnych
  • Spotkania pierwszego roku odbywać się będą raz w miesiącu
  • Spotkania drugiego roku odbywać się będą do kilku razy w miesiącu (w zależności od prowadzącego)
  • Spotkania pierwszego roku prowadzą księża i animatorzy
  • Spotkania drugiego roku prowadzą salezjanie
  • Zapisy do grup odbędą się po spotkaniu organizacyjnym

Za organizację formacji kandydatów odpowiedzialny jest ks. Bartosz Kulczyk (511218542).

Informujemy uprzejmie, że strona internetowa jest podstawowym odniesieniem w kwestii terminów spotkań i wymagań dotyczących formacji kandydatów do sakramentu bierzmowania. Jeżeli osoba prowadząca spotkania wysyła sms-y z przypomnieniami o spotkaniu jest to jedynie dobra wola i uprzejmość prowadzącego, a nie informator i nie może być usprawiedliwieniem nieobecności.