BIERZMOWANIE - MŁODZIEŻ

Rok 1

Spotkania poniedziałkowe (5.02, 5.03, 9.04, 7.05, 11.06) i wtorkowe (6.02, 6.03, 10.04, 8.05, 12.06) z ks. Bartoszem Majchrzakiem odbywają się w sali Oratorium przy kościele o godz. 19:00 (drzwi obok wejścia do górnego kościoła)

Rok 2

Spotkania czwartkowe z ks. Janem odbywają się w kaplicy Domu Młodzieżowego (obok kościoła) – drugie czwartki miesiąca godz. 19.00 (obecność obowiązkowa!)

Spotkania środowe z ks. Bartoszem Kulczykiem odbywają się w kaplicy Domu Młodzieżowego (obok kościoła) – pierwsze środy miesiąca, godz. 19.00. Najbliższe spotkania: 7 i 14 marca - Obecność obowiązkowa!

Spotkania sobotnie z br Karolem Kliszczem odbywają się w sali Oratorium przy kościele (drzwi obok wejścia do górnego kościoła) – najbliższe terminy: 10 marca, godz. 12.00 (bardzo ważne spotkanie), 24 marca, godz. 12.00 (bardzo ważne spotkanie)

Sakrament Bierzmowania zostanie udzielony 7 kwietnia 2018 r. o godz 16:00 w Katedrze Poznańskiej.


Osoby ochrzczone poza naszą parafią proszone są o dostarczenie świadectwa chrztu do końca lutego.

Osoby, które obecnie przynależą do innych parafii są proszone o dostarczenie zgody własnego proboszcza na otrzymanie sakramentu w naszej parafii również do końca lutego.

Osoby, które do dnia 11 marca 2018 nie uzupełnią braków w dokumentacji nie zostaną dopuszczone do sakramentu bierzmowania.

Do dnia 18 marca proszę dostarczyć zaświadczenie świadka bierzmowania wzór do ściągnięcia i wydrukowania tutaj (klik). (może być inny formularz lub oświadczenie wypisane odręcznie)

Warunki, jakim powinien odpowiadać świadek bierzmowania (na podstawie Kodeksu Prawa Kanonicznego) [por. kan. 893]:

 • Jest wyznaczony przez przyjmującego bierzmowanie albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza bierzmowania, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania.
 • Ukończył 16 lat, chyba, że biskup diecezjalny określił inny wiek, albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku.
 • Jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić.
 • Jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej.
 • Nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest, może być współmałżonkiem.
 • Ponieważ przyjmujący bierzmowanie wybiera sobie tylko jednego świadka, nie może nim zostać wyznawca niekatolickiej wspólnoty kościelnej, chociaż może on pełnić zadanie świadka chrztu wspólnie z chrzestnym katolikiem (KPK 874).
 • Zaleca się, by chrzestny był świadkiem bierzmowania.

Na drugim spotkaniu w miesiącu marcu zdajemy skrócony życiorys świetego patrona do bierzmowania.Informacje ogólne o formacji bierzmowanych


Zgodnie z zasadami podanymi przez kurię archidiecezjalną:

 • Przygotowanie do bierzmowania będzie trwało 2 lata
 • Rozpoczyna się w 7 kl. szkoły podstawowej
 • Bierzmowani będą aktywnie włączeni w życie religijne parafii

Ustalenia lokalne:

 • Kandydaci do sakramentu bierzmowania są zobowiązani do uczestnictwa we Mszy św. niedzielnej o godz. 19:00, nabożeństwach okresowych i spotkaniach formacyjnych
 • Spotkania pierwszego roku odbywać się będą raz w miesiącu
 • Spotkania drugiego i trzeciego roku odbywać się będą do kilku razy w miesiącu (w zależności od prowadzącego)
 • Terminy zostaną podane na spotkaniu organizacyjnym i umieszczone na stronie internetowej
 • Spotkania pierwszego roku prowadzą animatorzy
 • Spotkania drugiego roku prowadzą salezjanie
 • Zapisy do grup odbędą się po spotkaniu organizacyjnym

Za organizację formacji kandydatów odpowiedzialny jest ks. Bartosz Kulczyk (511218542).

Informujemy uprzejmie, że strona internetowa jest podstawowym odniesieniem w kwestii terminów spotkań i wymagań dotyczących formacji kandydatów do sakramentu bierzmowania. Jeżeli osoba prowadząca spotkania wysyła sms-y z przypomnieniami o spotkaniu jest to jedynie dobra wola i uprzejmość prowadzącego, a nie informator i nie może być usprawiedliwieniem nieobecności. Informacja ta była podana na pierwszym spotkaniu informacyjnym we wrześniu.